8x海外最新视频导航

8x海外最新视频导航

《内经》曰∶“邪中于膺,则入阳明。当汗不汗,其身必痒,汗出不彻,未欲解也。

然厥阴主肝,而胆藏肝内,则厥阴热症,皆少阳相火内发也。此即所谓微者调之,其次平之,用白虎、栀豉、小承气之类。

夫阴阳互根,气虽分而神自合。胸中之阳又不足以散水气,故烦渴而小便不利耳。

 内自心胸至胃及肠,外自头颅,由面至腹,下及于足,是阳明地面。其机关在小便;小便不利,则湿热外见而身黄;小便自利,非暴烦下利而自愈,即大便硬而不便。

衄家不可发汗,更有明禁,何得再为妄汗?是气有高下,病有远近,适其至所为故也。

亡阳与阳结,其别在汗。此是阳进阴退之机,皆病为欲愈。

Leave a Reply