Vol820女神王馨瑶yanni私房脱黑色外衣露艳红色轻透内衣迷人诱惑写真71P王馨瑶画语界

Vol820女神王馨瑶yanni私房脱黑色外衣露艳红色轻透内衣迷人诱惑写真71P王馨瑶画语界

因八节虚风而变,名曰中风也。 凡损伤,其初痹而不痛。

伏主水蓄于内,积饮不散也。 合药断不可无乳香、没药。

每服三五十丸,空心卧用淡姜汤吞下,立效。脏厥,谓寒阴脏厥也。

大柴胡合三一承气汤,合黄连解毒汤,合大承气汤。宜麻黄附子细辛汤,急温而散之。

如寻常打破伤损,或伤心胞,治之。此为邪热在表,皆桂枝汤解肌之证也。

阳气虚寒,故息短口鼻气冷也,阴淫于外,故面无红色,四肢厥冷爪甲青也。故剥死马者,感其毒瓦斯而成马气、丁黄之疾,皆由闻其毒瓦斯之所作也。

Leave a Reply