Vol451模范学院模特合集丽质模特演绎师生情私房角色剧情写真51P模特合集模范学院

Vol451模范学院模特合集丽质模特演绎师生情私房角色剧情写真51P模特合集模范学院

五脏皆以此理推之,自无差失。白为气虚,为亡血。

 沉而芤,则沉下中空,血虚不濡之郁也。服法∶令先投小青龙汤三服,乃进此药。

狐疝及一切疝,茴香楝实丸。长而端直,弦脉应指。

加青黛末少许,名碧玉散,治疗并同。盖亡阳脱液,故见上证。

先生窃见父母饮啖减畴昔,心忧之。 煮药取三升,温服一升,余分再服。

水一钟半,姜五片,枣二枚,煎八分。腰肾痛,豆淋酒下。

Leave a Reply